خرید سرور اختصاصی ، خرید سرور مجازی ، ثبت دامنه

دامنه ، تعرفه های ثبت

ثبت دامنه

نام دامنه یا دامین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود و اولین اقدام نیز جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین می باشد.
دامین ها عموما از دو بخش اصلی نام و پسوند تشکیل شده اند. بخش نام را شما بصورت دلخواه ( و با شرط اینکه کسی پیش از شما آن را برای خود ثبت نکرده باشد) انتخاب می نمایید و بخش پسوند بر اساس قوانین و روشهای بین المللی مشخص می شود. پسوندهای زیادی در دنیا وجود دارند که هرکدام برای هدفی خاص بوجود آمده اند (بطور مثال .com برای امور تجاری .tv برای شبکه های تلویزیونی .ir برای سایتهای ایرانی) شما میتوانید هرکدام از پسوندهای موجود را برای دامنه خود انتخاب کنید.

 

برای ثبت و یا انتقال دامنه ، دامین مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام  لحاظ شده، شما می توانید آن  را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

 

پسوندهزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالمدت
com. 39,026 تومان 39,026 تومان 39,026 تومان یکسال
net. 46,057 تومان 46,057 تومان 46,057 تومان یکسال
org. 51,783 تومان 51,783 تومان 51,783 تومان یکسال
ir. 4,500 تومان 4,500 تومان 4,500 تومان یکسال
in. 31,575 تومان 31,575 تومان 31,575 تومان یکسال
info. 46,310 تومان 46,310 تومان 46,310 تومان یکسال
us. 32,122 تومان 32,122 تومان 32,122 تومان یکسال
ac.ir. -1 تومان -1 تومان -1 تومان یکسال
tel. 46,773 تومان 46,773 تومان 46,773 تومان یکسال
xyz. 40,921 تومان 40,921 تومان 40,921 تومان یکسال
co.uk. 26,817 تومان 26,817 تومان 26,817 تومان یکسال
biz. 47,404 تومان 47,404 تومان 47,404 تومان یکسال
co. 96,114 تومان 96,114 تومان 96,114 تومان یکسال
online. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
pro. 53,340 تومان 53,340 تومان 53,340 تومان یکسال
site. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
tech. 168,905 تومان 168,905 تومان 168,905 تومان یکسال
accountant. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
bid. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
black. 145,539 تومان 145,539 تومان 145,539 تومان یکسال
blue. 49,593 تومان 49,593 تومان 49,593 تومان یکسال
cloud. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
cricket. 98,935 تومان 98,935 تومان 98,935 تومان یکسال
date. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
download. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
eu. 29,078 تومان 29,078 تومان 29,078 تومان یکسال
faith. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
kim. 49,593 تومان 49,593 تومان 49,593 تومان یکسال
lgbt. 145,539 تومان 145,539 تومان 145,539 تومان یکسال
loan. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
me. 64,680 تومان 64,680 تومان 64,680 تومان یکسال
men. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
mobi. 42,942 تومان 42,942 تومان 42,942 تومان یکسال
news. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
party. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
pet. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
pink. 49,593 تومان 49,593 تومان 49,593 تومان یکسال
poker. 145,539 تومان 145,539 تومان 145,539 تومان یکسال
promo. 49,551 تومان 49,551 تومان 49,551 تومان یکسال
racing. 98,935 تومان 98,935 تومان 98,935 تومان یکسال
red. 49,593 تومان 49,593 تومان 49,593 تومان یکسال
review. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
reviews. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
science. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
shop. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
social. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
space. 30,775 تومان 30,775 تومان 30,775 تومان یکسال
store. 204,269 تومان 204,269 تومان 204,269 تومان یکسال
stream. 98,935 تومان 98,935 تومان 98,935 تومان یکسال
top. 31,659 تومان 31,659 تومان 31,659 تومان یکسال
trade. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
vote. 246,369 تومان 246,369 تومان 246,369 تومان یکسال
voto. 246,369 تومان 246,369 تومان 246,369 تومان یکسال
webcam. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
website. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
win. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
ws. 84,494 تومان 84,494 تومان 84,494 تومان یکسال
ae. 347,577 تومان 347,577 تومان 347,577 تومان یکسال
am. 298,825 تومان 298,825 تومان 298,825 تومان یکسال
asia. 49,172 تومان 49,172 تومان 49,172 تومان یکسال
cn. 82,852 تومان 82,852 تومان 82,852 تومان یکسال
fm. 298,825 تومان 298,825 تومان 298,825 تومان یکسال
co.in. 27,365 تومان 27,365 تومان 27,365 تومان یکسال
firm.in. 27,365 تومان 27,365 تومان 27,365 تومان یکسال
gen.in. 27,365 تومان 27,365 تومان 27,365 تومان یکسال
ind.in. 27,365 تومان 27,365 تومان 27,365 تومان یکسال
org.in. 27,365 تومان 27,365 تومان 27,365 تومان یکسال
net.in. 27,365 تومان 27,365 تومان 27,365 تومان یکسال
mn. 242,580 تومان 242,580 تومان 242,580 تومان یکسال
tw. 95,819 تومان 95,819 تومان 95,819 تومان یکسال
club.tw. 95,819 تومان 95,819 تومان 95,819 تومان یکسال
com.tw. 95,819 تومان 95,819 تومان 95,819 تومان یکسال
ebiz.tw. 95,819 تومان 95,819 تومان 95,819 تومان یکسال
game. 1,318,277 تومان 1,318,277 تومان 1,318,277 تومان یکسال
game.tw. 95,819 تومان 95,819 تومان 95,819 تومان یکسال
idv.tw. 95,819 تومان 95,819 تومان 95,819 تومان یکسال
org.tw. 95,819 تومان 95,819 تومان 95,819 تومان یکسال
at. 57,690 تومان 57,690 تومان 57,690 تومان یکسال
co.at. 57,690 تومان 57,690 تومان 57,690 تومان یکسال
or.at. 57,690 تومان 57,690 تومان 57,690 تومان یکسال
be. 36,627 تومان 36,627 تومان 36,627 تومان یکسال
ch. 50,520 تومان 50,520 تومان 50,520 تومان یکسال
de. 35,089 تومان 35,089 تومان 35,089 تومان یکسال
dk. 37,890 تومان 37,890 تومان 37,890 تومان یکسال
es. 28,472 تومان 28,472 تومان 28,472 تومان یکسال
com.es. 16,822 تومان 16,822 تومان 16,822 تومان یکسال
nom.es. 16,822 تومان 16,822 تومان 16,822 تومان یکسال
org.es. 16,822 تومان 16,822 تومان 16,822 تومان یکسال
edu.es. 16,822 تومان 16,822 تومان 16,822 تومان یکسال
gob.es. 16,822 تومان 16,822 تومان 16,822 تومان یکسال
fr. 32,946 تومان 32,946 تومان 32,946 تومان یکسال
gg. 545,400 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان یکسال
co.gg. 442,800 تومان 442,800 تومان 442,800 تومان یکسال
net.gg. 442,800 تومان 442,800 تومان 442,800 تومان یکسال
org.gg. 442,800 تومان 442,800 تومان 442,800 تومان یکسال
it. 31,734 تومان 31,734 تومان 31,734 تومان یکسال
je. 572,400 تومان 572,400 تومان 572,400 تومان یکسال
co.je. 469,800 تومان 469,800 تومان 469,800 تومان یکسال
net.je. 469,800 تومان 469,800 تومان 469,800 تومان یکسال
org.je. 469,800 تومان 469,800 تومان 469,800 تومان یکسال
li. 52,625 تومان 52,625 تومان 52,625 تومان یکسال
nl. 29,171 تومان 29,171 تومان 29,171 تومان یکسال
pl. 39,995 تومان 39,995 تومان 39,995 تومان یکسال
ru. 21,050 تومان 21,050 تومان 21,050 تومان یکسال
se. 58,940 تومان 58,940 تومان 58,940 تومان یکسال
me.uk. 34,398 تومان 34,398 تومان 34,398 تومان یکسال
org.uk. 34,398 تومان 34,398 تومان 34,398 تومان یکسال
uk. 34,398 تومان 34,398 تومان 34,398 تومان یکسال
com.au. 75,780 تومان 75,780 تومان 75,780 تومان یکسال
net.au. 75,780 تومان 75,780 تومان 75,780 تومان یکسال
cc. 80,032 تومان 80,032 تومان 80,032 تومان یکسال
nu. 65,255 تومان 65,255 تومان 65,255 تومان یکسال
co.nz. 162,085 تومان 162,085 تومان 162,085 تومان یکسال
net.nz. 162,085 تومان 162,085 تومان 162,085 تومان یکسال
org.nz. 162,085 تومان 162,085 تومان 162,085 تومان یکسال
pw. 32,501 تومان 32,501 تومان 32,501 تومان یکسال
to. 485,244 تومان 485,244 تومان 485,244 تومان یکسال
tv. 113,880 تومان 113,880 تومان 113,880 تومان یکسال
wf. 34,344 تومان 34,344 تومان 34,344 تومان یکسال
re. 33,132 تومان 33,132 تومان 33,132 تومان یکسال
tf. 33,132 تومان 33,132 تومان 33,132 تومان یکسال
yt. 34,344 تومان 34,344 تومان 34,344 تومان یکسال
bz. 180,398 تومان 180,398 تومان 180,398 تومان یکسال
ca. 115,775 تومان 115,775 تومان 115,775 تومان یکسال
pm. 33,132 تومان 33,132 تومان 33,132 تومان یکسال
sx. 115,775 تومان 115,775 تومان 115,775 تومان یکسال
academy. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
accountants. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
actor. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
ag. 368,375 تومان 368,375 تومان 368,375 تومان یکسال
co.ag. 286,069 تومان 286,069 تومان 286,069 تومان یکسال
com.ag. 286,069 تومان 286,069 تومان 286,069 تومان یکسال
net.ag. 286,069 تومان 286,069 تومان 286,069 تومان یکسال
nom.ag. 286,069 تومان 286,069 تومان 286,069 تومان یکسال
org.ag. 286,069 تومان 286,069 تومان 286,069 تومان یکسال
airforce. 98,640 تومان 98,640 تومان 98,640 تومان یکسال
apartments. 163,726 تومان 163,726 تومان 163,726 تومان یکسال
amsterdam. 136,398 تومان 136,398 تومان 136,398 تومان یکسال
army. 98,640 تومان 98,640 تومان 98,640 تومان یکسال
associates. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
attorney. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
auction. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
audio. 46,352 تومان 46,352 تومان 46,352 تومان یکسال
auto. 9,867,524 تومان 9,867,524 تومان 9,867,524 تومان یکسال
band. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
bar. 246,369 تومان 246,369 تومان 246,369 تومان یکسال
bargains. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
bayern. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
beer. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
berlin. 136,398 تومان 136,398 تومان 136,398 تومان یکسال
bet. 49,593 تومان 49,593 تومان 49,593 تومان یکسال
bike. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
bingo. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
boutique. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
blackfriday. 131,899 تومان 131,899 تومان 131,899 تومان یکسال
blog. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
brussels. 110,581 تومان 110,581 تومان 110,581 تومان یکسال
builders. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
business. 64,160 تومان 64,160 تومان 64,160 تومان یکسال
co.bz. 180,398 تومان 180,398 تومان 180,398 تومان یکسال
com.bz. 180,398 تومان 180,398 تومان 180,398 تومان یکسال
net.bz. 180,398 تومان 180,398 تومان 180,398 تومان یکسال
cab. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
cafe. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
camera. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
camp. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
capital. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
car. 9,867,524 تومان 9,867,524 تومان 9,867,524 تومان یکسال
cars. 9,867,524 تومان 9,867,524 تومان 9,867,524 تومان یکسال
cards. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
care. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
careers. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
casa. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
cash. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
casino. 492,064 تومان 492,064 تومان 492,064 تومان یکسال
catering. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
center. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
chat. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
cheap. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
claims. 162,674 تومان 162,674 تومان 162,674 تومان یکسال
christmas. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
church. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
cleaning. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
click. 27,028 تومان 27,028 تومان 27,028 تومان یکسال
clinic. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
clothing. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
club. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
coach. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
codes. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
college. 217,067 تومان 217,067 تومان 217,067 تومان یکسال
coffee. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
community. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
company. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
computer. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
condos. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
construction. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
consulting. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
contractors. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
cooking. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
cool. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
country. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
coupons. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
credit. 310,192 تومان 310,192 تومان 310,192 تومان یکسال
creditcard. 492,064 تومان 492,064 تومان 492,064 تومان یکسال
cruises. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
cz. 79,990 تومان 79,990 تومان 79,990 تومان یکسال
dance. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
dating. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
deals. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
degree. 145,666 تومان 145,666 تومان 145,666 تومان یکسال
delivery. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
democrat. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
dental. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
design. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
dentist. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
diamonds. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
diet. 66,054 تومان 66,054 تومان 66,054 تومان یکسال
digital. 98,640 تومان 98,640 تومان 98,640 تومان یکسال
direct. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
directory. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
discount. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
dog. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
domains. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
education. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
email. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
energy. 324,464 تومان 324,464 تومان 324,464 تومان یکسال
engineer. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
engineering. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
enterprises. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
equipment. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
estate. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
events. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
exchange. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
expert. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
exposed. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
express. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
fail. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
family. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
fans. 246,369 تومان 246,369 تومان 246,369 تومان یکسال
farm. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
fashion. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
feedback. 99,566 تومان 99,566 تومان 99,566 تومان یکسال
finance. 162,674 تومان 162,674 تومان 162,674 تومان یکسال
financial. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
fish. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
fishing. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
fit. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
fitness. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
flights. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
florist. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
flowers. 86,978 تومان 86,978 تومان 86,978 تومان یکسال
football. 64,918 تومان 64,918 تومان 64,918 تومان یکسال
forsale. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
foundation. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
frl. 136,398 تومان 136,398 تومان 136,398 تومان یکسال
fund. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
furniture. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
futbol. 40,921 تومان 40,921 تومان 40,921 تومان یکسال
fyi. 64,918 تومان 64,918 تومان 64,918 تومان یکسال
gallery. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
garden. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
gmbh. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
gift. 66,054 تومان 66,054 تومان 66,054 تومان یکسال
gifts. 98,640 تومان 98,640 تومان 98,640 تومان یکسال
gives. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
glass. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
global. 247,590 تومان 247,590 تومان 247,590 تومان یکسال
gold. 322,864 تومان 322,864 تومان 322,864 تومان یکسال
golf. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
graphics. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
gratis. 64,160 تومان 64,160 تومان 64,160 تومان یکسال
green. 246,369 تومان 246,369 تومان 246,369 تومان یکسال
gripe. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
group. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
guide. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
guitars. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
guru. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
hamburg. 136,398 تومان 136,398 تومان 136,398 تومان یکسال
haus. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
healthcare. 162,674 تومان 162,674 تومان 162,674 تومان یکسال
help. 66,054 تومان 66,054 تومان 66,054 تومان یکسال
hiphop. 66,054 تومان 66,054 تومان 66,054 تومان یکسال
hiv. 847,262 تومان 847,262 تومان 847,262 تومان یکسال
hockey. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
holdings. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
holiday. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
horse. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
host. 320,296 تومان 320,296 تومان 320,296 تومان یکسال
house. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
2000.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
agrar.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
bolt.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
casino.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
city.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
co.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
erotica.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
erotika.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
film.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
forum.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
games.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
hotel.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
info.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
ingatlan.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
jogasz.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
konyvelo.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
lakas.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
media.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
news.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
org.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
priv.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
reklam.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
shop.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
sport.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
suli.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
szex.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
tm.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
tozsde.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
utazas.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
video.hu. 109,460 تومان 109,460 تومان 109,460 تومان یکسال
ie. 179,410 تومان 179,410 تومان 179,410 تومان یکسال
immo. 98,640 تومان 98,640 تومان 98,640 تومان یکسال
immobilien. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
industries. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
ink. 94,388 تومان 94,388 تومان 94,388 تومان یکسال
institute. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
insure. 162,674 تومان 162,674 تومان 162,674 تومان یکسال
international. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
investments. 324,464 تومان 324,464 تومان 324,464 تومان یکسال
irish. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
ist. 59,739 تومان 59,739 تومان 59,739 تومان یکسال
istanbul. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
jewelry. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
jp. 178,925 تومان 178,925 تومان 178,925 تومان یکسال
co.jp. 911,030 تومان 911,030 تومان 911,030 تومان یکسال
juegos. 46,815 تومان 46,815 تومان 46,815 تومان یکسال
kaufen. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
kitchen. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
land. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
lawyer. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
lc. 105,250 تومان 105,250 تومان 105,250 تومان یکسال
co.lc. 76,832 تومان 76,832 تومان 76,832 تومان یکسال
com.lc. 76,832 تومان 76,832 تومان 76,832 تومان یکسال
l.lc. 76,832 تومان 76,832 تومان 76,832 تومان یکسال
net.lc. 76,832 تومان 76,832 تومان 76,832 تومان یکسال
org.lc. 76,832 تومان 76,832 تومان 76,832 تومان یکسال
p.lc. 76,832 تومان 76,832 تومان 76,832 تومان یکسال
lease. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
legal. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
life. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
live. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
lighting. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
limited. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
limo. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
link. 33,259 تومان 33,259 تومان 33,259 تومان یکسال
loans. 324,464 تومان 324,464 تومان 324,464 تومان یکسال
lol. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
london. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
love. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
ltd. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
ltda. 139,014 تومان 139,014 تومان 139,014 تومان یکسال
lv. 76,890 تومان 76,890 تومان 76,890 تومان یکسال
com.lv. 110,675 تومان 110,675 تومان 110,675 تومان یکسال
edu.lv. 110,675 تومان 110,675 تومان 110,675 تومان یکسال
net.lv. 110,675 تومان 110,675 تومان 110,675 تومان یکسال
org.lv. 110,675 تومان 110,675 تومان 110,675 تومان یکسال
maison. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
mba. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
memorial. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
management. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
market. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
marketing. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
media. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
miami. 59,739 تومان 59,739 تومان 59,739 تومان یکسال
moda. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
mom. 40,921 تومان 40,921 تومان 40,921 تومان یکسال
money. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
mortgage. 145,666 تومان 145,666 تومان 145,666 تومان یکسال
movie. 987,581 تومان 987,581 تومان 987,581 تومان یکسال
mx. 202,669 تومان 202,669 تومان 202,669 تومان یکسال
com.mx. 114,259 تومان 114,259 تومان 114,259 تومان یکسال
org.mx. 114,259 تومان 114,259 تومان 114,259 تومان یکسال
navy. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
network. 64,160 تومان 64,160 تومان 64,160 تومان یکسال
ninja. 59,487 تومان 59,487 تومان 59,487 تومان یکسال
no. 73,675 تومان 73,675 تومان 73,675 تومان یکسال
priv.no. 73,675 تومان 73,675 تومان 73,675 تومان یکسال
partners. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
parts. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
photo. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
photography. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
photos. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
pics. 66,054 تومان 66,054 تومان 66,054 تومان یکسال
pictures. 39,658 تومان 39,658 تومان 39,658 تومان یکسال
pizza. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
place. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
plumbing. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
plus. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
press. 238,580 تومان 238,580 تومان 238,580 تومان یکسال
productions. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
properties. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
property. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
protection. 9,867,566 تومان 9,867,566 تومان 9,867,566 تومان یکسال
pub. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
pt. 131,132 تومان 131,132 تومان 131,132 تومان یکسال
com.pt. 95,530 تومان 95,530 تومان 95,530 تومان یکسال
edu.pt. 95,530 تومان 95,530 تومان 95,530 تومان یکسال
org.pt. 95,530 تومان 95,530 تومان 95,530 تومان یکسال
recipes. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
rehab. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
reise. 322,864 تومان 322,864 تومان 322,864 تومان یکسال
reisen. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
rentals. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
repair. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
report. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
republican. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
rest. 123,226 تومان 123,226 تومان 123,226 تومان یکسال
restaurant. 162,674 تومان 162,674 تومان 162,674 تومان یکسال
rip. 59,487 تومان 59,487 تومان 59,487 تومان یکسال
rocks. 40,921 تومان 40,921 تومان 40,921 تومان یکسال
rodeo. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
run. 64,918 تومان 64,918 تومان 64,918 تومان یکسال
sale. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
salon. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
sarl. 98,640 تومان 98,640 تومان 98,640 تومان یکسال
sc. 368,375 تومان 368,375 تومان 368,375 تومان یکسال
schule. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
security. 9,867,566 تومان 9,867,566 تومان 9,867,566 تومان یکسال
services. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
sg. 192,607 تومان 192,607 تومان 192,607 تومان یکسال
com.sg. 192,607 تومان 192,607 تومان 192,607 تومان یکسال
shiksha. 49,593 تومان 49,593 تومان 49,593 تومان یکسال
shoes. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
school. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
show. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
singles. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
sk. 122,651 تومان 122,651 تومان 122,651 تومان یکسال
soccer. 64,918 تومان 64,918 تومان 64,918 تومان یکسال
software. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
solar. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
solutions. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
srl. 129,120 تومان 129,120 تومان 129,120 تومان یکسال
studio. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
style. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
surf. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
supplies. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
supply. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
support. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
systems. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
surgery. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
tattoo. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
tax. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
taxi. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
team. 98,977 تومان 98,977 تومان 98,977 تومان یکسال
tennis. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
technology. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
theater. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
theatre. 2,467,691 تومان 2,467,691 تومان 2,467,691 تومان یکسال
tickets. 1,576,181 تومان 1,576,181 تومان 1,576,181 تومان یکسال
tienda. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
tips. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
tires. 328,043 تومان 328,043 تومان 328,043 تومان یکسال
today. 65,549 تومان 65,549 تومان 65,549 تومان یکسال
tools. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
tours. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
town. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
toys. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
training. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
travel. 474,677 تومان 474,677 تومان 474,677 تومان یکسال
university. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
vacations. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
vc. 146,087 تومان 146,087 تومان 146,087 تومان یکسال
com.vc. 146,087 تومان 146,087 تومان 146,087 تومان یکسال
net.vc. 146,087 تومان 146,087 تومان 146,087 تومان یکسال
org.vc. 146,087 تومان 146,087 تومان 146,087 تومان یکسال
vet. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
viajes. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
video. 70,391 تومان 70,391 تومان 70,391 تومان یکسال
villas. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
vin. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
vip. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
vision. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
vlaanderen. 99,903 تومان 99,903 تومان 99,903 تومان یکسال
watch. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
wiki. 94,388 تومان 94,388 تومان 94,388 تومان یکسال
wine. 160,485 تومان 160,485 تومان 160,485 تومان یکسال
work. 29,006 تومان 29,006 تومان 29,006 تومان یکسال
works. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
world. 98,640 تومان 98,640 تومان 98,640 تومان یکسال
wtf. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال
co.za. 31,575 تومان 31,575 تومان 31,575 تومان یکسال
zone. 98,598 تومان 98,598 تومان 98,598 تومان یکسال

 

ثبت دامنه ها در  آنلاین سرور  بصورت آنی بوده و پنل اختصاصی پس از ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که ثبت کننده ملی مرکز پژوهش های بنیادی (فیزیک نظری) و ثبت کننده خارجی Resello می باشد. همچنین امکان مدیریت child host، Domain Name Server ، Park Domain و رکورد DNS از طریق ناحیه کاربری و پنل مدیریتی از دیگر خدمات آنلاین سرور می باشد که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

  • دامنه ها به صورت لحظه ای با توجه به نرخ روز دلار آپدیت می باشند .
  •  هزینه ها به تومان می باشد.
  •  برای اطلاع از تعرفه دیگر پسوندها تماس بگیرید.
  •  امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  •  امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر
  •  دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
  •  ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب