تعرفه ثبت دامنه

پسوندثبتتمدیدانتقالمدت
com38,00038,00038,000یکسال
net38,00038,00038,000یکسال
org45,00045,00045,000یکسال
ir4,5004,5004,500یکسال
in38,00038,00038,000یکسال
info45,00045,00045,000یکسال
us45,00045,00045,000یکسال
ac.ir4,5004,5004,500یکسال
tel45,00045,00045,000یکسال
xyz40,00040,00040,000یکسال
co.uk40,00040,00040,000یکسال
  • آخرین بروز رسانی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
  • هزینه ها به تومان می باشد.
  • برای دیگر پسوندها تماس بگیرید.