دامنه ، تعرفه های ثبت

ثبت دامنه

نام دامنه یا دامین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود و اولین اقدام نیز جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین می باشد.
دامین ها عموما از دو بخش اصلی نام و پسوند تشکیل شده اند. بخش نام را شما بصورت دلخواه ( و با شرط اینکه کسی پیش از شما آن را برای خود ثبت نکرده باشد) انتخاب می نمایید و بخش پسوند بر اساس قوانین و روشهای بین المللی مشخص می شود. پسوندهای زیادی در دنیا وجود دارند که هرکدام برای هدفی خاص بوجود آمده اند (بطور مثال .com برای امور تجاری .tv برای شبکه های تلویزیونی .ir برای سایتهای ایرانی) شما میتوانید هرکدام از پسوندهای موجود را برای دامنه خود انتخاب کنید.

 

برای ثبت و یا انتقال دامنه ، دامین مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام  لحاظ شده، شما می توانید آن  را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

 

برای ثبت دامنه یا انتقال ، دامنه خود را جستجو کنید…

پسوندهزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالمدت
com.37,080 تومان37,080 تومان37,080 تومانیکسال
net.43,760 تومان43,760 تومان43,760 تومانیکسال
org.49,200 تومان49,200 تومان49,200 تومانیکسال
ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
in.30,000 تومان30,000 تومان30,000 تومانیکسال
info.44,000 تومان44,000 تومان44,000 تومانیکسال
us.30,520 تومان30,520 تومان30,520 تومانیکسال
ac.ir.4,500 تومان4,500 تومان4,500 تومانیکسال
tel.44,440 تومان44,440 تومان44,440 تومانیکسال
xyz.38,880 تومان38,880 تومان38,880 تومانیکسال
co.uk.25,480 تومان25,480 تومان25,480 تومانیکسال
biz.45,040 تومان45,040 تومان45,040 تومانیکسال
co.91,320 تومان91,320 تومان91,320 تومانیکسال
online.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
pro.50,680 تومان50,680 تومان50,680 تومانیکسال
site.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
tech.160,480 تومان160,480 تومان160,480 تومانیکسال
accountant.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
bid.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
black.138,280 تومان138,280 تومان138,280 تومانیکسال
blue.47,120 تومان47,120 تومان47,120 تومانیکسال
cloud.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
cricket.94,000 تومان94,000 تومان94,000 تومانیکسال
date.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
download.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
eu.28,080 تومان28,080 تومان28,080 تومانیکسال
faith.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
kim.47,120 تومان47,120 تومان47,120 تومانیکسال
lgbt.138,280 تومان138,280 تومان138,280 تومانیکسال
loan.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
me.62,460 تومان62,460 تومان62,460 تومانیکسال
men.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
mobi.40,800 تومان40,800 تومان40,800 تومانیکسال
news.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
party.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
pet.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
pink.47,120 تومان47,120 تومان47,120 تومانیکسال
poker.138,280 تومان138,280 تومان138,280 تومانیکسال
promo.47,080 تومان47,080 تومان47,080 تومانیکسال
racing.94,000 تومان94,000 تومان94,000 تومانیکسال
red.47,120 تومان47,120 تومان47,120 تومانیکسال
review.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
reviews.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
science.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
shop.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
social.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
space.29,240 تومان29,240 تومان29,240 تومانیکسال
store.194,080 تومان194,080 تومان194,080 تومانیکسال
stream.94,000 تومان94,000 تومان94,000 تومانیکسال
top.30,080 تومان30,080 تومان30,080 تومانیکسال
trade.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
vote.234,080 تومان234,080 تومان234,080 تومانیکسال
voto.234,080 تومان234,080 تومان234,080 تومانیکسال
webcam.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
website.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
win.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
ws.80,280 تومان80,280 تومان80,280 تومانیکسال
ae.330,240 تومان330,240 تومان330,240 تومانیکسال
am.283,920 تومان283,920 تومان283,920 تومانیکسال
asia.46,720 تومان46,720 تومان46,720 تومانیکسال
cn.78,720 تومان78,720 تومان78,720 تومانیکسال
fm.283,920 تومان283,920 تومان283,920 تومانیکسال
co.in.26,000 تومان26,000 تومان26,000 تومانیکسال
firm.in.26,000 تومان26,000 تومان26,000 تومانیکسال
gen.in.26,000 تومان26,000 تومان26,000 تومانیکسال
ind.in.26,000 تومان26,000 تومان26,000 تومانیکسال
org.in.26,000 تومان26,000 تومان26,000 تومانیکسال
net.in.26,000 تومان26,000 تومان26,000 تومانیکسال
mn.230,480 تومان230,480 تومان230,480 تومانیکسال
tw.91,040 تومان91,040 تومان91,040 تومانیکسال
club.tw.91,040 تومان91,040 تومان91,040 تومانیکسال
com.tw.91,040 تومان91,040 تومان91,040 تومانیکسال
ebiz.tw.91,040 تومان91,040 تومان91,040 تومانیکسال
game.1,252,520 تومان1,252,520 تومان1,252,520 تومانیکسال
game.tw.91,040 تومان91,040 تومان91,040 تومانیکسال
idv.tw.91,040 تومان91,040 تومان91,040 تومانیکسال
org.tw.91,040 تومان91,040 تومان91,040 تومانیکسال
at.55,710 تومان55,710 تومان55,710 تومانیکسال
co.at.55,710 تومان55,710 تومان55,710 تومانیکسال
or.at.55,710 تومان55,710 تومان55,710 تومانیکسال
be.35,370 تومان35,370 تومان35,370 تومانیکسال
ch.48,000 تومان48,000 تومان48,000 تومانیکسال
de.33,885 تومان33,885 تومان33,885 تومانیکسال
dk.36,000 تومان36,000 تومان36,000 تومانیکسال
es.27,495 تومان27,495 تومان27,495 تومانیکسال
com.es.16,245 تومان16,245 تومان16,245 تومانیکسال
nom.es.16,245 تومان16,245 تومان16,245 تومانیکسال
org.es.16,245 تومان16,245 تومان16,245 تومانیکسال
edu.es.16,245 تومان16,245 تومان16,245 تومانیکسال
gob.es.16,245 تومان16,245 تومان16,245 تومانیکسال
fr.31,815 تومان31,815 تومان31,815 تومانیکسال
gg.516,110 تومان516,110 تومان516,110 تومانیکسال
co.gg.419,020 تومان419,020 تومان419,020 تومانیکسال
net.gg.419,020 تومان419,020 تومان419,020 تومانیکسال
org.gg.419,020 تومان419,020 تومان419,020 تومانیکسال
it.30,645 تومان30,645 تومان30,645 تومانیکسال
je.541,660 تومان541,660 تومان541,660 تومانیکسال
co.je.444,570 تومان444,570 تومان444,570 تومانیکسال
net.je.444,570 تومان444,570 تومان444,570 تومانیکسال
org.je.444,570 تومان444,570 تومان444,570 تومانیکسال
li.50,000 تومان50,000 تومان50,000 تومانیکسال
nl.28,170 تومان28,170 تومان28,170 تومانیکسال
pl.38,000 تومان38,000 تومان38,000 تومانیکسال
ru.20,000 تومان20,000 تومان20,000 تومانیکسال
se.56,000 تومان56,000 تومان56,000 تومانیکسال
me.uk.32,550 تومان32,550 تومان32,550 تومانیکسال
org.uk.32,550 تومان32,550 تومان32,550 تومانیکسال
uk.32,550 تومان32,550 تومان32,550 تومانیکسال
com.au.72,000 تومان72,000 تومان72,000 تومانیکسال
net.au.72,000 تومان72,000 تومان72,000 تومانیکسال
cc.76,040 تومان76,040 تومان76,040 تومانیکسال
nu.62,000 تومان62,000 تومان62,000 تومانیکسال
co.nz.154,000 تومان154,000 تومان154,000 تومانیکسال
net.nz.154,000 تومان154,000 تومان154,000 تومانیکسال
org.nz.154,000 تومان154,000 تومان154,000 تومانیکسال
pw.30,880 تومان30,880 تومان30,880 تومانیکسال
to.461,040 تومان461,040 تومان461,040 تومانیکسال
tv.108,200 تومان108,200 تومان108,200 تومانیکسال
wf.33,165 تومان33,165 تومان33,165 تومانیکسال
re.31,995 تومان31,995 تومان31,995 تومانیکسال
tf.31,995 تومان31,995 تومان31,995 تومانیکسال
yt.33,165 تومان33,165 تومان33,165 تومانیکسال
bz.171,400 تومان171,400 تومان171,400 تومانیکسال
ca.110,000 تومان110,000 تومان110,000 تومانیکسال
pm.31,995 تومان31,995 تومان31,995 تومانیکسال
sx.110,000 تومان110,000 تومان110,000 تومانیکسال
academy.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
accountants.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
actor.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
ag.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانیکسال
co.ag.271,800 تومان271,800 تومان271,800 تومانیکسال
com.ag.271,800 تومان271,800 تومان271,800 تومانیکسال
net.ag.271,800 تومان271,800 تومان271,800 تومانیکسال
nom.ag.271,800 تومان271,800 تومان271,800 تومانیکسال
org.ag.271,800 تومان271,800 تومان271,800 تومانیکسال
airforce.93,720 تومان93,720 تومان93,720 تومانیکسال
apartments.155,560 تومان155,560 تومان155,560 تومانیکسال
amsterdam.131,715 تومان131,715 تومان131,715 تومانیکسال
army.93,720 تومان93,720 تومان93,720 تومانیکسال
associates.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
attorney.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
auction.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
audio.44,040 تومان44,040 تومان44,040 تومانیکسال
auto.9,375,320 تومان9,375,320 تومان9,375,320 تومانیکسال
band.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
bar.234,080 تومان234,080 تومان234,080 تومانیکسال
bargains.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
bayern.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
beer.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
berlin.131,715 تومان131,715 تومان131,715 تومانیکسال
bet.47,120 تومان47,120 تومان47,120 تومانیکسال
bike.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
bingo.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
boutique.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
blackfriday.125,320 تومان125,320 تومان125,320 تومانیکسال
blog.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
brussels.106,785 تومان106,785 تومان106,785 تومانیکسال
builders.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
business.60,960 تومان60,960 تومان60,960 تومانیکسال
co.bz.171,400 تومان171,400 تومان171,400 تومانیکسال
com.bz.171,400 تومان171,400 تومان171,400 تومانیکسال
net.bz.171,400 تومان171,400 تومان171,400 تومانیکسال
cab.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
cafe.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
camera.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
camp.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
capital.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
car.9,375,320 تومان9,375,320 تومان9,375,320 تومانیکسال
cars.9,375,320 تومان9,375,320 تومان9,375,320 تومانیکسال
cards.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
care.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
careers.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
casa.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
cash.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
casino.467,520 تومان467,520 تومان467,520 تومانیکسال
catering.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
center.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
chat.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
cheap.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
claims.154,560 تومان154,560 تومان154,560 تومانیکسال
christmas.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
church.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
cleaning.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
click.25,680 تومان25,680 تومان25,680 تومانیکسال
clinic.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
clothing.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
club.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
coach.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
codes.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
college.206,240 تومان206,240 تومان206,240 تومانیکسال
coffee.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
community.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
company.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
computer.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
condos.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
construction.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
consulting.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
contractors.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
cooking.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
cool.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
country.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
coupons.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
credit.294,720 تومان294,720 تومان294,720 تومانیکسال
creditcard.467,520 تومان467,520 تومان467,520 تومانیکسال
cruises.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
cz.76,000 تومان76,000 تومان76,000 تومانیکسال
dance.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
dating.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
deals.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
degree.138,400 تومان138,400 تومان138,400 تومانیکسال
delivery.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
democrat.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
dental.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
design.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
dentist.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
diamonds.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
diet.62,760 تومان62,760 تومان62,760 تومانیکسال
digital.93,720 تومان93,720 تومان93,720 تومانیکسال
direct.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
directory.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
discount.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
dog.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
domains.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
education.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
email.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
energy.308,280 تومان308,280 تومان308,280 تومانیکسال
engineer.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
engineering.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
enterprises.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
equipment.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
estate.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
events.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
exchange.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
expert.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
exposed.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
express.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
fail.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
family.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
fans.234,080 تومان234,080 تومان234,080 تومانیکسال
farm.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
fashion.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
feedback.94,600 تومان94,600 تومان94,600 تومانیکسال
finance.154,560 تومان154,560 تومان154,560 تومانیکسال
financial.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
fish.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
fishing.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
fit.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
fitness.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
flights.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
florist.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
flowers.82,640 تومان82,640 تومان82,640 تومانیکسال
football.61,680 تومان61,680 تومان61,680 تومانیکسال
forsale.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
foundation.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
frl.131,715 تومان131,715 تومان131,715 تومانیکسال
fund.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
furniture.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
futbol.38,880 تومان38,880 تومان38,880 تومانیکسال
fyi.61,680 تومان61,680 تومان61,680 تومانیکسال
gallery.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
garden.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
gmbh.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
gift.62,760 تومان62,760 تومان62,760 تومانیکسال
gifts.93,720 تومان93,720 تومان93,720 تومانیکسال
gives.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
glass.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
global.235,240 تومان235,240 تومان235,240 تومانیکسال
gold.306,760 تومان306,760 تومان306,760 تومانیکسال
golf.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
graphics.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
gratis.60,960 تومان60,960 تومان60,960 تومانیکسال
green.234,080 تومان234,080 تومان234,080 تومانیکسال
gripe.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
group.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
guide.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
guitars.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
guru.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
hamburg.131,715 تومان131,715 تومان131,715 تومانیکسال
haus.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
healthcare.154,560 تومان154,560 تومان154,560 تومانیکسال
help.62,760 تومان62,760 تومان62,760 تومانیکسال
hiphop.62,760 تومان62,760 تومان62,760 تومانیکسال
hiv.805,000 تومان805,000 تومان805,000 تومانیکسال
hockey.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
holdings.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
holiday.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
horse.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
host.304,320 تومان304,320 تومان304,320 تومانیکسال
house.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
2000.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
agrar.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
bolt.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
casino.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
city.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
co.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
erotica.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
erotika.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
film.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
forum.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
games.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
hotel.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
info.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
ingatlan.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
jogasz.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
konyvelo.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
lakas.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
media.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
news.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
org.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
priv.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
reklam.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
shop.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
sport.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
suli.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
szex.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
tm.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
tozsde.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
utazas.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
video.hu.104,000 تومان104,000 تومان104,000 تومانیکسال
ie.173,250 تومان173,250 تومان173,250 تومانیکسال
immo.93,720 تومان93,720 تومان93,720 تومانیکسال
immobilien.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
industries.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
ink.89,680 تومان89,680 تومان89,680 تومانیکسال
institute.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
insure.154,560 تومان154,560 تومان154,560 تومانیکسال
international.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
investments.308,280 تومان308,280 تومان308,280 تومانیکسال
irish.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
ist.56,760 تومان56,760 تومان56,760 تومانیکسال
istanbul.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
jewelry.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
jp.170,000 تومان170,000 تومان170,000 تومانیکسال
co.jp.879,750 تومان879,750 تومان879,750 تومانیکسال
juegos.44,480 تومان44,480 تومان44,480 تومانیکسال
kaufen.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
kitchen.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
land.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
lawyer.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
lc.100,000 تومان100,000 تومان100,000 تومانیکسال
co.lc.73,000 تومان73,000 تومان73,000 تومانیکسال
com.lc.73,000 تومان73,000 تومان73,000 تومانیکسال
l.lc.73,000 تومان73,000 تومان73,000 تومانیکسال
net.lc.73,000 تومان73,000 تومان73,000 تومانیکسال
org.lc.73,000 تومان73,000 تومان73,000 تومانیکسال
p.lc.73,000 تومان73,000 تومان73,000 تومانیکسال
lease.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
legal.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
life.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
live.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
lighting.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
limited.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
limo.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
link.31,600 تومان31,600 تومان31,600 تومانیکسال
loans.308,280 تومان308,280 تومان308,280 تومانیکسال
lol.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
london.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
love.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
ltd.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
ltda.132,080 تومان132,080 تومان132,080 تومانیکسال
lv.74,250 تومان74,250 تومان74,250 تومانیکسال
com.lv.106,875 تومان106,875 تومان106,875 تومانیکسال
edu.lv.106,875 تومان106,875 تومان106,875 تومانیکسال
net.lv.106,875 تومان106,875 تومان106,875 تومانیکسال
org.lv.106,875 تومان106,875 تومان106,875 تومانیکسال
maison.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
mba.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
memorial.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
management.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
market.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
marketing.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
media.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
miami.56,760 تومان56,760 تومان56,760 تومانیکسال
moda.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
mom.38,880 تومان38,880 تومان38,880 تومانیکسال
money.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
mortgage.138,400 تومان138,400 تومان138,400 تومانیکسال
movie.938,320 تومان938,320 تومان938,320 تومانیکسال
mx.192,560 تومان192,560 تومان192,560 تومانیکسال
com.mx.108,560 تومان108,560 تومان108,560 تومانیکسال
org.mx.108,560 تومان108,560 تومان108,560 تومانیکسال
navy.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
network.60,960 تومان60,960 تومان60,960 تومانیکسال
ninja.56,520 تومان56,520 تومان56,520 تومانیکسال
no.70,000 تومان70,000 تومان70,000 تومانیکسال
priv.no.70,000 تومان70,000 تومان70,000 تومانیکسال
partners.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
parts.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
photo.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
photography.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
photos.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
pics.62,760 تومان62,760 تومان62,760 تومانیکسال
pictures.37,680 تومان37,680 تومان37,680 تومانیکسال
pizza.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
place.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
plumbing.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
plus.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
press.226,680 تومان226,680 تومان226,680 تومانیکسال
productions.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
properties.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
property.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
protection.9,375,360 تومان9,375,360 تومان9,375,360 تومانیکسال
pub.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
pt.126,630 تومان126,630 تومان126,630 تومانیکسال
com.pt.92,250 تومان92,250 تومان92,250 تومانیکسال
edu.pt.92,250 تومان92,250 تومان92,250 تومانیکسال
org.pt.92,250 تومان92,250 تومان92,250 تومانیکسال
recipes.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
rehab.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
reise.306,760 تومان306,760 تومان306,760 تومانیکسال
reisen.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
rentals.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
repair.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
report.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
republican.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
rest.117,080 تومان117,080 تومان117,080 تومانیکسال
restaurant.154,560 تومان154,560 تومان154,560 تومانیکسال
rip.56,520 تومان56,520 تومان56,520 تومانیکسال
rocks.38,880 تومان38,880 تومان38,880 تومانیکسال
rodeo.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
run.61,680 تومان61,680 تومان61,680 تومانیکسال
sale.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
salon.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
sarl.93,720 تومان93,720 تومان93,720 تومانیکسال
sc.350,000 تومان350,000 تومان350,000 تومانیکسال
schule.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
security.9,375,360 تومان9,375,360 تومان9,375,360 تومانیکسال
services.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
sg.183,000 تومان183,000 تومان183,000 تومانیکسال
com.sg.183,000 تومان183,000 تومان183,000 تومانیکسال
shiksha.47,120 تومان47,120 تومان47,120 تومانیکسال
shoes.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
school.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
show.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
singles.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
sk.118,440 تومان118,440 تومان118,440 تومانیکسال
soccer.61,680 تومان61,680 تومان61,680 تومانیکسال
software.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
solar.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
solutions.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
srl.122,680 تومان122,680 تومان122,680 تومانیکسال
studio.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
style.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
surf.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
supplies.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
supply.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
support.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
systems.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
surgery.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
tattoo.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
tax.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
taxi.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
team.94,040 تومان94,040 تومان94,040 تومانیکسال
tennis.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
technology.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
theater.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
theatre.2,344,600 تومان2,344,600 تومان2,344,600 تومانیکسال
tickets.1,497,560 تومان1,497,560 تومان1,497,560 تومانیکسال
tienda.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
tips.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
tires.311,680 تومان311,680 تومان311,680 تومانیکسال
today.62,280 تومان62,280 تومان62,280 تومانیکسال
tools.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
tours.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
town.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
toys.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
training.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
travel.451,000 تومان451,000 تومان451,000 تومانیکسال
university.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
vacations.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
vc.138,800 تومان138,800 تومان138,800 تومانیکسال
com.vc.138,800 تومان138,800 تومان138,800 تومانیکسال
net.vc.138,800 تومان138,800 تومان138,800 تومانیکسال
org.vc.138,800 تومان138,800 تومان138,800 تومانیکسال
vet.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
viajes.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
video.66,880 تومان66,880 تومان66,880 تومانیکسال
villas.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
vin.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
vip.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
vision.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
vlaanderen.94,920 تومان94,920 تومان94,920 تومانیکسال
watch.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
wiki.89,680 تومان89,680 تومان89,680 تومانیکسال
wine.152,480 تومان152,480 تومان152,480 تومانیکسال
work.27,560 تومان27,560 تومان27,560 تومانیکسال
works.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
world.93,720 تومان93,720 تومان93,720 تومانیکسال
wtf.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال
co.za.30,000 تومان30,000 تومان30,000 تومانیکسال
zone.93,680 تومان93,680 تومان93,680 تومانیکسال

 

ثبت دامنه ها در  آنلاین سرور  بصورت آنی بوده و پنل اختصاصی پس از ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که ثبت کننده ملی مرکز پژوهش های بنیادی (فیزیک نظری) و ثبت کننده خارجی Resello می باشد. همچنین امکان مدیریت child host، Domain Name Server ، Park Domain و رکورد DNS از طریق ناحیه کاربری و پنل مدیریتی از دیگر خدمات آنلاین سرور می باشد که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

  • دامنه ها به صورت لحظه ای با توجه به نرخ روز دلار آپدیت می باشند .
  •  هزینه ها به تومان می باشد.
  •  برای اطلاع از تعرفه دیگر پسوندها تماس بگیرید.
  •  امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  •  امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر
  •  دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
  •  ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب