خرید سرور اختصاصی ، خرید سرور مجازی ، ثبت دامنه

دامنه ، تعرفه های ثبت

ثبت دامنه

نام دامنه یا دامین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود و اولین اقدام نیز جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین می باشد.
دامین ها عموما از دو بخش اصلی نام و پسوند تشکیل شده اند. بخش نام را شما بصورت دلخواه ( و با شرط اینکه کسی پیش از شما آن را برای خود ثبت نکرده باشد) انتخاب می نمایید و بخش پسوند بر اساس قوانین و روشهای بین المللی مشخص می شود. پسوندهای زیادی در دنیا وجود دارند که هرکدام برای هدفی خاص بوجود آمده اند (بطور مثال .com برای امور تجاری .tv برای شبکه های تلویزیونی .ir برای سایتهای ایرانی) شما میتوانید هرکدام از پسوندهای موجود را برای دامنه خود انتخاب کنید.

 

برای ثبت و یا انتقال دامنه ، دامین مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام  لحاظ شده، شما می توانید آن  را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید.

 

پسوندهزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالمدت
com. 39035 تومان 39035 تومان 39035 تومان یکسال
net. 46068 تومان 46068 تومان 46068 تومان یکسال
org. 51795 تومان 51795 تومان 51795 تومان یکسال
ir. 4500 تومان 4500 تومان 4500 تومان یکسال
in. 31582 تومان 31582 تومان 31582 تومان یکسال
info. 46321 تومان 46321 تومان 46321 تومان یکسال
us. 32129 تومان 32129 تومان 32129 تومان یکسال
ac.ir. -1 تومان -1 تومان -1 تومان یکسال
tel. 46784 تومان 46784 تومان 46784 تومان یکسال
xyz. 40930 تومان 40930 تومان 40930 تومان یکسال
co.uk. 26824 تومان 26824 تومان 26824 تومان یکسال
biz. 47415 تومان 47415 تومان 47415 تومان یکسال
co. 96137 تومان 96137 تومان 96137 تومان یکسال
online. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
pro. 53353 تومان 53353 تومان 53353 تومان یکسال
site. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
tech. 168945 تومان 168945 تومان 168945 تومان یکسال
accountant. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
bid. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
black. 145574 تومان 145574 تومان 145574 تومان یکسال
blue. 49605 تومان 49605 تومان 49605 تومان یکسال
cloud. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
cricket. 98958 تومان 98958 تومان 98958 تومان یکسال
date. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
download. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
eu. 28797 تومان 28797 تومان 28797 تومان یکسال
faith. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
kim. 49605 تومان 49605 تومان 49605 تومان یکسال
lgbt. 145574 تومان 145574 تومان 145574 تومان یکسال
loan. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
me. 64056 تومان 64056 تومان 64056 تومان یکسال
men. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
mobi. 42952 تومان 42952 تومان 42952 تومان یکسال
news. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
party. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
pet. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
pink. 49605 تومان 49605 تومان 49605 تومان یکسال
poker. 145574 تومان 145574 تومان 145574 تومان یکسال
promo. 49563 تومان 49563 تومان 49563 تومان یکسال
racing. 98958 تومان 98958 تومان 98958 تومان یکسال
red. 49605 تومان 49605 تومان 49605 تومان یکسال
review. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
reviews. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
science. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
shop. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
social. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
space. 30782 تومان 30782 تومان 30782 تومان یکسال
store. 204317 تومان 204317 تومان 204317 تومان یکسال
stream. 98958 تومان 98958 تومان 98958 تومان یکسال
top. 31666 تومان 31666 تومان 31666 تومان یکسال
trade. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
vote. 246427 تومان 246427 تومان 246427 تومان یکسال
voto. 246427 تومان 246427 تومان 246427 تومان یکسال
webcam. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
website. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
win. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
ws. 84514 تومان 84514 تومان 84514 تومان یکسال
ae. 347660 تومان 347660 تومان 347660 تومان یکسال
am. 298896 تومان 298896 تومان 298896 تومان یکسال
asia. 49184 تومان 49184 تومان 49184 تومان یکسال
cn. 82872 تومان 82872 تومان 82872 تومان یکسال
fm. 298896 تومان 298896 تومان 298896 تومان یکسال
co.in. 27371 تومان 27371 تومان 27371 تومان یکسال
firm.in. 27371 تومان 27371 تومان 27371 تومان یکسال
gen.in. 27371 تومان 27371 تومان 27371 تومان یکسال
ind.in. 27371 تومان 27371 تومان 27371 تومان یکسال
org.in. 27371 تومان 27371 تومان 27371 تومان یکسال
net.in. 27371 تومان 27371 تومان 27371 تومان یکسال
mn. 242637 تومان 242637 تومان 242637 تومان یکسال
tw. 95842 تومان 95842 تومان 95842 تومان یکسال
club.tw. 95842 تومان 95842 تومان 95842 تومان یکسال
com.tw. 95842 تومان 95842 تومان 95842 تومان یکسال
ebiz.tw. 95842 تومان 95842 تومان 95842 تومان یکسال
game. 1318590 تومان 1318590 تومان 1318590 تومان یکسال
game.tw. 95842 تومان 95842 تومان 95842 تومان یکسال
idv.tw. 95842 تومان 95842 تومان 95842 تومان یکسال
org.tw. 95842 تومان 95842 تومان 95842 تومان یکسال
at. 57133 تومان 57133 تومان 57133 تومان یکسال
co.at. 57133 تومان 57133 تومان 57133 تومان یکسال
or.at. 57133 تومان 57133 تومان 57133 تومان یکسال
be. 36273 تومان 36273 تومان 36273 تومان یکسال
ch. 50532 تومان 50532 تومان 50532 تومان یکسال
de. 34750 تومان 34750 تومان 34750 تومان یکسال
dk. 37899 تومان 37899 تومان 37899 تومان یکسال
es. 28197 تومان 28197 تومان 28197 تومان یکسال
com.es. 16660 تومان 16660 تومان 16660 تومان یکسال
nom.es. 16660 تومان 16660 تومان 16660 تومان یکسال
org.es. 16660 تومان 16660 تومان 16660 تومان یکسال
edu.es. 16660 تومان 16660 تومان 16660 تومان یکسال
gob.es. 16660 تومان 16660 تومان 16660 تومان یکسال
fr. 32628 تومان 32628 تومان 32628 تومان یکسال
gg. 538330 تومان 538330 تومان 538330 تومان یکسال
co.gg. 437060 تومان 437060 تومان 437060 تومان یکسال
net.gg. 437060 تومان 437060 تومان 437060 تومان یکسال
org.gg. 437060 تومان 437060 تومان 437060 تومان یکسال
it. 31428 تومان 31428 تومان 31428 تومان یکسال
je. 564980 تومان 564980 تومان 564980 تومان یکسال
co.je. 463710 تومان 463710 تومان 463710 تومان یکسال
net.je. 463710 تومان 463710 تومان 463710 تومان یکسال
org.je. 463710 تومان 463710 تومان 463710 تومان یکسال
li. 52637 تومان 52637 تومان 52637 تومان یکسال
nl. 28889 تومان 28889 تومان 28889 تومان یکسال
pl. 40004 تومان 40004 تومان 40004 تومان یکسال
ru. 21055 تومان 21055 تومان 21055 تومان یکسال
se. 58954 تومان 58954 تومان 58954 تومان یکسال
me.uk. 33952 تومان 33952 تومان 33952 تومان یکسال
org.uk. 33952 تومان 33952 تومان 33952 تومان یکسال
uk. 33952 تومان 33952 تومان 33952 تومان یکسال
com.au. 75798 تومان 75798 تومان 75798 تومان یکسال
net.au. 75798 تومان 75798 تومان 75798 تومان یکسال
cc. 80051 تومان 80051 تومان 80051 تومان یکسال
nu. 65270 تومان 65270 تومان 65270 تومان یکسال
co.nz. 162123 تومان 162123 تومان 162123 تومان یکسال
net.nz. 162123 تومان 162123 تومان 162123 تومان یکسال
org.nz. 162123 تومان 162123 تومان 162123 تومان یکسال
pw. 32508 تومان 32508 تومان 32508 تومان یکسال
to. 485359 تومان 485359 تومان 485359 تومان یکسال
tv. 113907 تومان 113907 تومان 113907 تومان یکسال
wf. 34012 تومان 34012 تومان 34012 تومان یکسال
re. 32812 تومان 32812 تومان 32812 تومان یکسال
tf. 32812 تومان 32812 تومان 32812 تومان یکسال
yt. 34012 تومان 34012 تومان 34012 تومان یکسال
bz. 180441 تومان 180441 تومان 180441 تومان یکسال
ca. 115802 تومان 115802 تومان 115802 تومان یکسال
pm. 32812 تومان 32812 تومان 32812 تومان یکسال
sx. 115802 تومان 115802 تومان 115802 تومان یکسال
academy. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
accountants. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
actor. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
ag. 368462 تومان 368462 تومان 368462 تومان یکسال
co.ag. 286137 تومان 286137 تومان 286137 تومان یکسال
com.ag. 286137 تومان 286137 تومان 286137 تومان یکسال
net.ag. 286137 تومان 286137 تومان 286137 تومان یکسال
nom.ag. 286137 تومان 286137 تومان 286137 تومان یکسال
org.ag. 286137 تومان 286137 تومان 286137 تومان یکسال
airforce. 98663 تومان 98663 تومان 98663 تومان یکسال
apartments. 163765 تومان 163765 تومان 163765 تومان یکسال
amsterdam. 135081 تومان 135081 تومان 135081 تومان یکسال
army. 98663 تومان 98663 تومان 98663 تومان یکسال
associates. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
attorney. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
auction. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
audio. 46363 تومان 46363 تومان 46363 تومان یکسال
auto. 9869868 تومان 9869868 تومان 9869868 تومان یکسال
band. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
bar. 246427 تومان 246427 تومان 246427 تومان یکسال
bargains. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
bayern. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
beer. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
berlin. 135081 تومان 135081 تومان 135081 تومان یکسال
bet. 49605 تومان 49605 تومان 49605 تومان یکسال
bike. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
bingo. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
boutique. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
blackfriday. 131930 تومان 131930 تومان 131930 تومان یکسال
blog. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
brussels. 109513 تومان 109513 تومان 109513 تومان یکسال
builders. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
business. 64175 تومان 64175 تومان 64175 تومان یکسال
co.bz. 180441 تومان 180441 تومان 180441 تومان یکسال
com.bz. 180441 تومان 180441 تومان 180441 تومان یکسال
net.bz. 180441 تومان 180441 تومان 180441 تومان یکسال
cab. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
cafe. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
camera. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
camp. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
capital. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
car. 9869868 تومان 9869868 تومان 9869868 تومان یکسال
cars. 9869868 تومان 9869868 تومان 9869868 تومان یکسال
cards. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
care. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
careers. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
casa. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
cash. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
casino. 492181 تومان 492181 تومان 492181 تومان یکسال
catering. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
center. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
chat. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
cheap. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
claims. 162713 تومان 162713 تومان 162713 تومان یکسال
christmas. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
church. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
cleaning. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
click. 27034 تومان 27034 تومان 27034 تومان یکسال
clinic. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
clothing. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
club. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
coach. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
codes. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
college. 217119 تومان 217119 تومان 217119 تومان یکسال
coffee. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
community. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
company. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
computer. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
condos. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
construction. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
consulting. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
contractors. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
cooking. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
cool. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
country. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
coupons. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
credit. 310266 تومان 310266 تومان 310266 تومان یکسال
creditcard. 492181 تومان 492181 تومان 492181 تومان یکسال
cruises. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
cz. 80009 تومان 80009 تومان 80009 تومان یکسال
dance. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
dating. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
deals. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
degree. 145700 تومان 145700 تومان 145700 تومان یکسال
delivery. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
democrat. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
dental. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
design. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
dentist. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
diamonds. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
diet. 66070 تومان 66070 تومان 66070 تومان یکسال
digital. 98663 تومان 98663 تومان 98663 تومان یکسال
direct. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
directory. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
discount. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
dog. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
domains. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
education. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
email. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
energy. 324541 تومان 324541 تومان 324541 تومان یکسال
engineer. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
engineering. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
enterprises. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
equipment. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
estate. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
events. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
exchange. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
expert. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
exposed. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
express. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
fail. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
family. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
fans. 246427 تومان 246427 تومان 246427 تومان یکسال
farm. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
fashion. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
feedback. 99590 تومان 99590 تومان 99590 تومان یکسال
finance. 162713 تومان 162713 تومان 162713 تومان یکسال
financial. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
fish. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
fishing. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
fit. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
fitness. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
flights. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
florist. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
flowers. 86999 تومان 86999 تومان 86999 تومان یکسال
football. 64933 تومان 64933 تومان 64933 تومان یکسال
forsale. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
foundation. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
frl. 135081 تومان 135081 تومان 135081 تومان یکسال
fund. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
furniture. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
futbol. 40930 تومان 40930 تومان 40930 تومان یکسال
fyi. 64933 تومان 64933 تومان 64933 تومان یکسال
gallery. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
garden. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
gmbh. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
gift. 66070 تومان 66070 تومان 66070 تومان یکسال
gifts. 98663 تومان 98663 تومان 98663 تومان یکسال
gives. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
glass. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
global. 247648 تومان 247648 تومان 247648 تومان یکسال
gold. 322941 تومان 322941 تومان 322941 تومان یکسال
golf. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
graphics. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
gratis. 64175 تومان 64175 تومان 64175 تومان یکسال
green. 246427 تومان 246427 تومان 246427 تومان یکسال
gripe. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
group. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
guide. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
guitars. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
guru. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
hamburg. 135081 تومان 135081 تومان 135081 تومان یکسال
haus. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
healthcare. 162713 تومان 162713 تومان 162713 تومان یکسال
help. 66070 تومان 66070 تومان 66070 تومان یکسال
hiphop. 66070 تومان 66070 تومان 66070 تومان یکسال
hiv. 847463 تومان 847463 تومان 847463 تومان یکسال
hockey. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
holdings. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
holiday. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
horse. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
host. 320372 تومان 320372 تومان 320372 تومان یکسال
house. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
2000.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
agrar.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
bolt.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
casino.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
city.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
co.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
erotica.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
erotika.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
film.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
forum.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
games.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
hotel.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
info.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
ingatlan.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
jogasz.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
konyvelo.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
lakas.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
media.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
news.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
org.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
priv.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
reklam.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
shop.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
sport.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
suli.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
szex.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
tm.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
tozsde.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
utazas.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
video.hu. 109486 تومان 109486 تومان 109486 تومان یکسال
ie. 177677 تومان 177677 تومان 177677 تومان یکسال
immo. 98663 تومان 98663 تومان 98663 تومان یکسال
immobilien. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
industries. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
ink. 94410 تومان 94410 تومان 94410 تومان یکسال
institute. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
insure. 162713 تومان 162713 تومان 162713 تومان یکسال
international. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
investments. 324541 تومان 324541 تومان 324541 تومان یکسال
irish. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
ist. 59754 تومان 59754 تومان 59754 تومان یکسال
istanbul. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
jewelry. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
jp. 178967 تومان 178967 تومان 178967 تومان یکسال
co.jp. 902232 تومان 902232 تومان 902232 تومان یکسال
juegos. 46826 تومان 46826 تومان 46826 تومان یکسال
kaufen. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
kitchen. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
land. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
lawyer. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
lc. 105275 تومان 105275 تومان 105275 تومان یکسال
co.lc. 76850 تومان 76850 تومان 76850 تومان یکسال
com.lc. 76850 تومان 76850 تومان 76850 تومان یکسال
l.lc. 76850 تومان 76850 تومان 76850 تومان یکسال
net.lc. 76850 تومان 76850 تومان 76850 تومان یکسال
org.lc. 76850 تومان 76850 تومان 76850 تومان یکسال
p.lc. 76850 تومان 76850 تومان 76850 تومان یکسال
lease. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
legal. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
life. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
live. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
lighting. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
limited. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
limo. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
link. 33266 تومان 33266 تومان 33266 تومان یکسال
loans. 324541 تومان 324541 تومان 324541 تومان یکسال
lol. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
london. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
love. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
ltd. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
ltda. 139047 تومان 139047 تومان 139047 تومان یکسال
lv. 76147 تومان 76147 تومان 76147 تومان یکسال
com.lv. 109606 تومان 109606 تومان 109606 تومان یکسال
edu.lv. 109606 تومان 109606 تومان 109606 تومان یکسال
net.lv. 109606 تومان 109606 تومان 109606 تومان یکسال
org.lv. 109606 تومان 109606 تومان 109606 تومان یکسال
maison. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
mba. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
memorial. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
management. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
market. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
marketing. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
media. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
miami. 59754 تومان 59754 تومان 59754 تومان یکسال
moda. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
mom. 40930 تومان 40930 تومان 40930 تومان یکسال
money. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
mortgage. 145700 تومان 145700 تومان 145700 تومان یکسال
movie. 987816 تومان 987816 تومان 987816 تومان یکسال
mx. 202717 تومان 202717 تومان 202717 تومان یکسال
com.mx. 114286 تومان 114286 تومان 114286 تومان یکسال
org.mx. 114286 تومان 114286 تومان 114286 تومان یکسال
navy. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
network. 64175 تومان 64175 تومان 64175 تومان یکسال
ninja. 59501 تومان 59501 تومان 59501 تومان یکسال
no. 73692 تومان 73692 تومان 73692 تومان یکسال
priv.no. 73692 تومان 73692 تومان 73692 تومان یکسال
partners. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
parts. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
photo. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
photography. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
photos. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
pics. 66070 تومان 66070 تومان 66070 تومان یکسال
pictures. 39667 تومان 39667 تومان 39667 تومان یکسال
pizza. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
place. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
plumbing. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
plus. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
press. 238637 تومان 238637 تومان 238637 تومان یکسال
productions. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
properties. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
property. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
protection. 9869910 تومان 9869910 تومان 9869910 تومان یکسال
pub. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
pt. 129866 تومان 129866 تومان 129866 تومان یکسال
com.pt. 94607 تومان 94607 تومان 94607 تومان یکسال
edu.pt. 94607 تومان 94607 تومان 94607 تومان یکسال
org.pt. 94607 تومان 94607 تومان 94607 تومان یکسال
recipes. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
rehab. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
reise. 322941 تومان 322941 تومان 322941 تومان یکسال
reisen. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
rentals. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
repair. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
report. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
republican. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
rest. 123255 تومان 123255 تومان 123255 تومان یکسال
restaurant. 162713 تومان 162713 تومان 162713 تومان یکسال
rip. 59501 تومان 59501 تومان 59501 تومان یکسال
rocks. 40930 تومان 40930 تومان 40930 تومان یکسال
rodeo. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
run. 64933 تومان 64933 تومان 64933 تومان یکسال
sale. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
salon. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
sarl. 98663 تومان 98663 تومان 98663 تومان یکسال
sc. 368462 تومان 368462 تومان 368462 تومان یکسال
schule. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
security. 9869910 تومان 9869910 تومان 9869910 تومان یکسال
services. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
sg. 192653 تومان 192653 تومان 192653 تومان یکسال
com.sg. 192653 تومان 192653 تومان 192653 تومان یکسال
shiksha. 49605 تومان 49605 تومان 49605 تومان یکسال
shoes. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
school. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
show. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
singles. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
sk. 121466 تومان 121466 تومان 121466 تومان یکسال
soccer. 64933 تومان 64933 تومان 64933 تومان یکسال
software. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
solar. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
solutions. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
srl. 129151 تومان 129151 تومان 129151 تومان یکسال
studio. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
style. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
surf. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
supplies. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
supply. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
support. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
systems. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
surgery. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
tattoo. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
tax. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
taxi. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
team. 99000 تومان 99000 تومان 99000 تومان یکسال
tennis. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
technology. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
theater. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
theatre. 2468277 تومان 2468277 تومان 2468277 تومان یکسال
tickets. 1576556 تومان 1576556 تومان 1576556 تومان یکسال
tienda. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
tips. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
tires. 328121 تومان 328121 تومان 328121 تومان یکسال
today. 65565 تومان 65565 تومان 65565 تومان یکسال
tools. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
tours. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
town. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
toys. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
training. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
travel. 474790 تومان 474790 تومان 474790 تومان یکسال
university. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
vacations. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
vc. 146121 تومان 146121 تومان 146121 تومان یکسال
com.vc. 146121 تومان 146121 تومان 146121 تومان یکسال
net.vc. 146121 تومان 146121 تومان 146121 تومان یکسال
org.vc. 146121 تومان 146121 تومان 146121 تومان یکسال
vet. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
viajes. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
video. 70407 تومان 70407 تومان 70407 تومان یکسال
villas. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
vin. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
vip. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
vision. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
vlaanderen. 99927 تومان 99927 تومان 99927 تومان یکسال
watch. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
wiki. 94410 تومان 94410 تومان 94410 تومان یکسال
wine. 160523 تومان 160523 تومان 160523 تومان یکسال
work. 29013 تومان 29013 تومان 29013 تومان یکسال
works. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
world. 98663 تومان 98663 تومان 98663 تومان یکسال
wtf. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال
co.za. 31582 تومان 31582 تومان 31582 تومان یکسال
zone. 98621 تومان 98621 تومان 98621 تومان یکسال

 

ثبت دامنه ها در  آنلاین سرور  بصورت آنی بوده و پنل اختصاصی پس از ثبت در اختیار شما قرار خواهد گرفت . لازم به ذکر است که ثبت کننده ملی مرکز پژوهش های بنیادی (فیزیک نظری) و ثبت کننده خارجی Resello می باشد. همچنین امکان مدیریت child host، Domain Name Server ، Park Domain و رکورد DNS از طریق ناحیه کاربری و پنل مدیریتی از دیگر خدمات آنلاین سرور می باشد که در اختیار کاربران قرار می گیرد.

 

  • دامنه ها به صورت لحظه ای با توجه به نرخ روز دلار آپدیت می باشند .
  •  هزینه ها به تومان می باشد.
  •  برای اطلاع از تعرفه دیگر پسوندها تماس بگیرید.
  •  امکان تغییر name server های دامین توسط مالک دامین
  •  امکان ثبت name server های اختصاصی دامین با IP های مورد نظر
  •  دسترسی قفل کردن دامین برای امنیت بیشتر
  •  ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب