سرور اختصاصی آمریکا

سرور اختصاصی یک سرویس بسیار مفید و کاربردی برای وب سایت ها , نهاد ها یا ارگان های بزرگ و سازمان های دولتی و خصوصی میباشد که داشتن امنیت و پایداری بسیار بالا برای اطلاعاتشان مهم است و تمایلی به استفاده از سرویس های اشتراکی ندارند. منابع اختصاصی بالا ، بهره مندی از ترافیک ماهانه بسیار بالا، فضای گسترده میزبانی , کنترل و دسترسی برسرور اختصاصی از امکانات سرورهای اختصاصی می‌باشد. سرور اختصاصی آمریکا توسط دیتاسنتر Nocix و Colocrossing ارائه می گردد.

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

I5 3470

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

4Cores - 4 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

2TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,162,560 تومان

قیمت سالیانه

13,950,720 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

I5 3470

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4Cores - 4 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

2TB +120GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,228,992 تومان

قیمت سالیانه

14,747,904 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Xeon E3-1220v1

فرکانس

3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 4 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

240GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,395,072 تومان

قیمت سالیانه

16,740,864 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Xeon E3-1240v21

فرکانس

3.4 GHz / 3.8 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,627,584 تومان

قیمت سالیانه

19,531,008 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Xeon E3-1270

فرکانس

3.4 GHz / 3.8 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,527,936 تومان

قیمت سالیانه

18,335,232 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

Xeon E3-1230v2

فرکانس

3.4 GHz / 3.6 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

500GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,627,584 تومان

قیمت سالیانه

19,531,008 تومان

نام سرور

پلن هفتم

CPU

AMD Octacore Preconfig

فرکانس

3.1 GHz / 3.4 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores/ 8 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,660,800 تومان

قیمت سالیانه

19,929,600 تومان

نام سرور

پلن هشتم

CPU

Xeon E3-1230v2

فرکانس

3.2 GHz / 3.6 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores/ 8 Threads

RAM

32GB DDR3

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,860,096 تومان

قیمت سالیانه

22,321,152 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Dual Xeon 5520

فرکانس

2.26GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores / 16 threads

RAM

24GB DDR3

HDD

240GB SSD + 3TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,660,800 تومان

قیمت سالیانه

19,929,600 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Dual Xeon 5639

فرکانس

2.13GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

32GB DDR3

HDD

2x2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,826,880 تومان

قیمت سالیانه

21,922,560 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Dual Xeon 5650

فرکانس

2.66GHz / 3.06GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

72GB DDR3

HDD

120GB SSD + 3TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,823,360 تومان

قیمت سالیانه

33,880,320 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Opteron 6234

فرکانس

2.66GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 12 threads

RAM

64GB DDR3

HDD

120GB SSD + 4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,956,224 تومان

قیمت سالیانه

35,474,688 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

5,281,344 تومان

قیمت سالیانه

63,376,128 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

16Cores - 32 Threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2x 2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

6,942,144 تومان

قیمت سالیانه

83,305,728 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Xeon E3-1240v2

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores / 8 threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,627,584 تومان

قیمت سالیانه

19,531,008 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Xeon E3-1270

فرکانس

3.4GHz / 3.8GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores / 8 threads

RAM

16GB DDR3

HDD

480GB SSD + 4TB

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,527,936 تومان

قیمت سالیانه

18,335,232 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

64GB DDR3

HDD

480GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,624,064 تومان

قیمت سالیانه

31,488,768 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Dual Xeon 5650

فرکانس

2.66GHz / 3.06GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

72GB DDR3

HDD

120GB SSD + 3TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,823,360 تومان

قیمت سالیانه

33,880,320 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

96GB DDR3

HDD

960GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,288,384 تومان

قیمت سالیانه

39,460,608 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

i7-6700 1x GTX2070 GPU

فرکانس

3.4GHz / 4GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores / 8 Threads

RAM

32GB DDR4

HDD

960GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,454,464 تومان

قیمت سالیانه

41,453,568 تومان

نام سرور

پلن هفتم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.66GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

16 Cores / 32 threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

5,281,344 تومان

قیمت سالیانه

63,376,128 تومان

نام سرور

پلن هشتم

CPU

Dual Xeon E5-2670

فرکانس

2.5GHz / 3.3GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

20 Cores / 40 threads

RAM

128GB DDR3

HDD

2x 2TB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

6,942,144 تومان

قیمت سالیانه

83,305,728 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Dual Xeon 5639

فرکانس

2.13GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores / 24 threads

RAM

32GB DDR3

HDD

2x2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,826,880 تومان

قیمت سالیانه

21,922,560 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Xeon E3-1230v2

فرکانس

3.2GHz / 3.6GHz turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

4 Cores /8 threads

RAM

32GB DDR3

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,860,096 تومان

قیمت سالیانه

22,321,152 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Opteron 6234

فرکانس

2.66GHz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /12 threads

RAM

64GB DDR3

HDD

120GB SSD + 4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,956,224 تومان

قیمت سالیانه

35,474,688 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Quad Xeon E7-4860

فرکانس

2.26GHz / 2.67GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

40 Cores /80 threads

RAM

256GB DDR3

HDD

6x 2TB SAS

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

16,574,784 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان

سرور

CPU

فرکانس

هسته واقعی و هسته مجازی

RAM

HDD

IP

هزینه راه اندازی

قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

خرید محصول

نام سرور

پلن اول

CPU

Dual Intel Xeon 5420

فرکانس

2.5Ghz

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores / 8 threads

RAM

16GB DDR2 ECC

HDD

1TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,129,344 تومان

قیمت سالیانه

13,552,128 تومان

نام سرور

پلن دوم

CPU

Dual Intel Xeon 5520

فرکانس

2.26Ghz

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /16 threads

RAM

16GB DDR3 ECC

HDD

2x 2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,328,640 تومان

قیمت سالیانه

15,943,680 تومان

نام سرور

پلن سوم

CPU

Dual Intel Xeon 5639

فرکانس

2.13Ghz

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /24 threads

RAM

16GB DDR3 ECC

HDD

2x 2TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,660,800 تومان

قیمت سالیانه

19,929,600 تومان

نام سرور

پلن چهارم

CPU

Dual Xeon 5650

فرکانس

2.66GHz / 3.06GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /24 threads

RAM

16GB DDR3 ECC

HDD

4TB SATA

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

1,826,880 تومان

قیمت سالیانه

21,922,560 تومان

نام سرور

پلن پنجم

CPU

Ryzen 5 3500X

فرکانس

3.6GHz / 4.1 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

6 Cores /6 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

2,823,360 تومان

قیمت سالیانه

33,880,320 تومان

نام سرور

پلن ششم

CPU

i7-9700k

فرکانس

3.6GHz / 4.9GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /8 threads

RAM

16GB DDR4

HDD

480GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,288,384 تومان

قیمت سالیانه

39,460,608 تومان

نام سرور

پلن هفتم

CPU

Ryzen 7 3800X

فرکانس

3.9GHz / 4.5 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /16 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,288,384 تومان

قیمت سالیانه

39,460,608 تومان

نام سرور

پلن هشتم

CPU

Ryzen 9 3900X

فرکانس

3.8GHz / 4.6 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

12 Cores /24 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

3,653,760 تومان

قیمت سالیانه

43,845,120 تومان

نام سرور

پلن نهم

CPU

i9-9900k

فرکانس

3.6GHz / 5.0GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

8 Cores /16 threads

RAM

32GB DDR4

HDD

480GB SSD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

4,284,864 تومان

قیمت سالیانه

51,418,368 تومان

نام سرور

پلن دهم

CPU

Ryzen Threadripper 3990X

فرکانس

2.9GHz / 4.3 GHz Turbo

هسته واقعی و هسته مجازی

64 Cores /128 threads

RAM

32GB RAM

HDD

4TB HDD

IP

5 عدد

هزینه راه اندازی

0 تومان

قیمت ماهیانه

16,574,784 تومان

قیمت سالیانه

100,000,000 تومان
  • ارائه پردازنده های SoftRAID ، Intel Xeon یا AMD Opteron
  • ارائه رم تا ظرفیت 128GB
  • دارای anti-DDoS protection
  • فضای بک‌آپ جداگانه 100GB ( قابل ارتقا تا 10TB )
  • ارائه آیپی تا 128 عدد
  • آپتایم ۹۹٪ واقعی با پشتیبانی ۲۴ ساعته می باشد.
  • تحویل تمامی سرویس‌های سرورهای اختصاصی سویواستارت بین 1 تا 3 روز کاری کشور میزبان زمانبر خواهد بود.

سوابق کاری آنلاین سرور

12
دیتاسنتر در سراسر جهان
14693
مشتری از سراسر ایران
87432
خدمات ارائه شده
10
سال‌ حضور در مارکت

پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه

تجهیزات قدرتمند زیرساخت

Anti DDoS سخت افزاری

سوالات متداول؟

بله ، آیپی سرور ها ثابت و برای کشور آمریکا می‌باشد و با تهیه این سرویس شما دارای آیپی ثابت و بدون تغییری هستید.

بله در این خصوص می‌توانید از قسمت چت آنلاین و یا ارسال تیکت درخواست خود را به کارشناسان مجموعه ارسال کنید .

تمامی سیستم عامل های لینوکسی اعم از Debian ، Sent OS و Ubuntu و سیستم عامل های ویندوزی قابل نصب است.

تحویل این سرویس پس از پرداخت ، 1 تا 3 روز کاری می‌باشد.